Lastväxlarflak är ett samlingsnamn för produkter med olika användningsområden som kan användas till en och samma applikation som kallas ”lastväxlare” vilken är fast monterad på lastbilen.

Lastväxlaren gör det möjligt att ena dagen köra schaktmassor medan nästa dag innebär transport av sopor och tredje dagen maskintransporter. Det som bestämmer vilken typ av gods som kan transporteras är lastväxlarflaket.

Lastväxlarflak finns i olika modeller och de vanligaste är följande:

    • Schaktflak, grusflak och bergsflak för materialtransporter.
    • Maskinflak för maskin och styckegodstransporter.
    • Containerflak för byggavfall, skrot, sopor och spannmål.
    • Lämflak även kallat aluminiuflak för material, styckegods och maskintransporter.

Tillverkare av lastväxlarflak utgår och förhåller sig till svensk standard med benämning ”SS3021”. Det innebär att alla flak som tillverkas ska vara i enlighet med den senast reviderade upplagan av ”SS3021” (om inte särskilda önskemål anges). Detta beror på att tillverkare av lastväxlar-applikationen och tillverkare av lastväxlarflaken ska följa samma regelverk och på så sätt förenkla tillämpningen i verkligheten.