Lämflak som också kallas aluminiumflak är den produkt under kategorin lastväxlarflak som har det bredaste användningsområdet vilket beror på att modellen är framtagen för att göra det möjligt för föraren att kombinera sina körningar.

Eftersom lämflak har fällbara och demonterbara aluminiumsidor och baklucka kan det med enkelhet anpassas efter rådande omständigheter. Stommen utgörs oftast av ett kraftigt ramverk och en slitstark bottenplåt. Det betyder att ett lämflak kan användas till transportering av vanligt förekommande material men också till maskin och styckegodstransporter.

Man kan enkelt säga att lämflak eller aluminiumflak är ett slags kombinationsflak.