Schaktflak är den vanligaste benämningen men produkten kallas även grusflak och bergsflak. Denna modell används för transportering av en mängd olika material som exempelvis sand, jord, grus, schaktmassor och sten. Även om användningsområdet är brett för produkten så gäller det att välja rätt modell för att flaket ska tåla daglig drift och bidra till en god transportekonomi.

Volym, materialkvalité och tjocklek är de faktorer som avgör vilka typer av material som flaket i fråga bör användas till och bestämmer således om flaket är ett grusflak, schaktflak eller bergsflak.